Att arbeta med kunduppdrag är ett bra sätt att fylla arbetsdagen och oftast mycket