Att arbeta med kunduppdrag är ett bra sätt att fylla arbetsdagen och oftast mycket lönsamt, men som ensam frilansfotograf är det riskabelt att enbart förlita sig på aktiva inkomster från nya uppdrag. Passiva inkomster, i form av