Att ha en fast bas med en studio, ett kontor och kunder i närheten har sin